Mellerup Friskoles antimobbestrategi

Definition

Vores definition af mobning er, at en person bliver mobbet, hvis han/hun gentagne gange over en vis periode udsættes for negativ behandling fra en eller flere personer.

 

Mobning opstår i utrygge fællesskaber

Alle børn har grundlæggende et behov for at indgå i fællesskaber, hvor de kan føle sig trygge og accepterede. Når et fællesskab er utrygt, kan der opstå mobning. Det sker, fordi man ved at mobbe kan skabe et nyt fællesskab, hvor det man er fælles om, er at mobbe. Det nye fællesskab bliver derved et sted, hvor man måske selv kan undgå at blive mobbet. Derfor er den vigtigste måde at forebygge mobning på, at arbejde på at skabe et trygt og positivt fællesskab, hvor alle føler, de hører til og er accepterede.

Et utrygt fællesskab er børnenes problem, men de voksnes ansvar

På skolen arbejder klassens voksne hele tiden med at styrke fællesskabet. Både i sin tilgang til dialog og samvær med børnene – og med specifikke forløb/lektioner, hvor klassens fællesskab er på dagsordenen.

Der arbejdes fx med

 • Demokratisk samtalekultur, så børnene føler sig hørt, anerkendt og forstået.
 • Inviterende og autentisk tilgang til børnene, så de føler sig trygge ved at henvende sig – også med det, der er svært.
 • Opfølgende snak om de små og store konflikter, der naturligt opstår.
 • Opmærksomhed på klassens dynamik og handlepligt på små tegn, der har positiv eller negativ indflydelse på klassekulturen.
 • Klassetrivsel som tema – herunder regler for samvær og det gode læringsmiljø.
 • Social træning og forskellige øvelser, der styrker relationer på kryds og tværs.
 • Arbejde med temaer om webetik og sociale medier.

Forældrene støtter op om arbejdet ved at bidrage aktivt til sammenholdet og det positive miljø omkring klasseaktiviteter, fælles arrangementer, legeaftaler, spisegrupper osv. Der støttes også op om arbejdet ved at fastholde konstruktiv dialog med skolens ansatte omkring det, der naturligt opstår hen ad vejen.

Hvordan hjælper de voksne børnene?

Børn, der er trygge og hviler i sig selv, mobber ikke. Derfor skal alle voksne være med til at understøtte børnenes positive udvikling og selvfølelse. Samtidig skal vi guide børnene og understøtte deres sociale kompetencer – fx ved at

 • være gode rollemodeller (børnene lærer mere af, hvad vi gør, end hvad vi siger).
 • lære børnene at acceptere menneskers forskelligheder og være tolerante.
 • lære børnene at vise omsorg.
 • lære børnene at tale anerkendende om andre mennesker.
 • lære børnene at give plads for andre.
 • lære børnene at være modige og sig fra, når de er vidne til udelukkelse og drilleri.

Handleplan, hvis der opstår mobning

Trin A – Mobning identificeres

 • Mulig mobning formidles til klasselærer, der taler med de involverede parter enkeltvis og/eller samlet. Klasselærer sparrer evt. med skoleleder undervejs.
 • Klasselærer orienterer forældrene til de implicerede parter.
 • Hele klassen/den berørte elevgruppe inddrages i at lave aftaler om ophør af mobningen.

Trin B – Mobning fortsætter

 • Skolens ledelse inddrages med henblik på afklaring af, hvordan mobberiet kan bringes til ophør – fx gennem sanktioner.