Kære forældre
Hermed et lidt forsinket ugebrev, da jeg var fraværende i fredags.
Så kom foråret – HURRA🌞
Ugen har budt på en sjov engelsk fagdag i tirsdags. Her dystede børnene på tværs i Kim’s Game, Simon Says, Fruit Salad, Hopscotch, Scavenger Hunt og Postcards.

Fredag så alle eleverne en flot forestilling nede på efterskolen.
Onsdag aften havde alle 3 huse (Børnehuset, Friskolen og Efterskolen) årets fælles generalforsamling. Den blev i år indledt med et dejligt sangforedrag af Jesper Mosbøll. Vi sang bl.a. denne skønne sang https://www.youtube.com/watch?v=UFtrvU1hgQI

Referat fra Generalforsamlingen kommer i et senere ugebrev.

Første skoledag 24/25 og Fritter
Vi repeterer lige for en sikkerheds skyld startdato efter sommerferien.
Børnene starter i skole Mandag den 12. august

Som sidste år vil der være fælles forældrerengøring og fællesspisning torsdagen før. Så sæt gerne et stort kryds i kalenderen torsdag den 8. august kl. 16-19😊
Fritteren har lukkeuger i uge 29, 30 og 31

Uge 27, 28 og 32 er det muligt at komme i Fritteren.

Uge 27 + 28 kan tilkøbes (350 kr. /uge), mens uge 32 er inkluderet i skolepenge/SFO-betaling:

Zenia laver aftaler med jer forældre om tilmelding i sommerferieugerne snarest.

Kalender
1.maj 8.30 Fælles morgensang med Børnehuset på Friskolen
(dato er ændret i forhold til kalenderen på Fildeling!)
3.maj kl. 8.00 Åben Morgensang med fortælling om Faget filosofi, Faget værksted og fællessang. Det er årets sidste åben morgensang, så der er is til børnene og rundstykker til de voksne
25.maj kl. 9-15 Arbejdsdag på Friskolen. Tilmelding til de forskellige opgaver kommer i næste uge.

I ønskes en fortsat dejlig mandag

Venlig hilsen Kirsten