Kære forældre
Tak for et flot fremmøde til vores fælles forældremøde onsdag aften. Ganske herligt er det at mærke engagementet, snakkelysten og jeres input til vores øvelse ‘linien’, der handlede om skolens værdier. Referat fra mødet samt slide fra værdisnakken findes her Værdier på Mellerup Friskole Referat Tak til Sara og Suzette for kage.
I dag havde vi skoleårets første Åben morgensang med alfabetsang, molbohistorie, dramatiske fortællinger ved de store og hilsen fra Naturfagdagen i går.

Andreas (Várs far) spillede til. Tak for hjælpen Andreas og tak for besøget.

Arbejdsdag i morgen
Mange af os ses til arbejdsdag i morgen. Der bliver satset på havearbejde, brænde, træpæle på legeplads, svampe i haven, maling af udhæng, vinduesvask, kreavæg og reparation af balustre på klatrestativ. Ida og Edith sørger for at vi får noget at spise og vejret ser ud til at arte sig vel.
Der vil blive nogle opfølgende opgaver, der bliver beskrevet i næste uge til dem, der har tilbudt at komme på et andet tidspunkt.

Kalender

4/9 kl. 19.00 Forældremøde i 0.-2. klasse

5/9 kl. 8.15 Fælles morgensang med Børnehuset på Friskolen

7/9 kl. 19.00 Forældremøde i 3.-7. klasse

På forældremøderne vil der udleveres nye sedler til en runde mere med T-shirt bestilling. Vi har ligeledes en T-shirt i hver størrelse, så man kan se dem.

Betaling af lejrtur
Sidste år lå vores fælles lejrtur i september. I år er den dog flyttet til juni. Derfor er det en fejl, at I har fået opkrævningen med denne måneds skolepenge. Vi beklager fejlen. Men det betyder altså, at I ikke bliver opkrævet i foråret. Nu har I betalt.

Hilsen fra markedsføringsudvalget
Hvis I ikke har set vore små videoer! Brug 10 minutter på det. I er også altid velkomne til at komme og få nogle af vores fine Flyers til omdeling.

https://www.youtube.com/watch?v=8IP6wz3Kin0&pp=ygURbWVsbGVydXAgZnJpc2tvbGU%3D

https://www.youtube.com/watch?v=6noxnvEW7kY&pp=ygURbWVsbGVydXAgZnJpc2tvbGU%3D

https://www.youtube.com/watch?v=uF9R9-mNKyY&pp=ygURbWVsbGVydXAgZnJpc2tvbGU%3D

https://www.youtube.com/watch?v=n3P0yVLb10o&pp=ygURbWVsbGVydXAgZnJpc2tvbGU%3D

God weekend

Venlig hilsen Kirsten