Ugebrev uge 33 – 2023

Kære Forældre
Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår. Energien er god og aktivitetsniveauet højt. Makkerparrene er etableret, og de har i denne uge lavet sjove og kammeratlige aktiviteter sammen. Torsdag fik vi gang i vores ‘almindelige’ skema og har dermed fået startet det nye værkstedsfag samt budt velkommen til vores nye musiklærer Maya.
De nye 0. klasser er megagode til at gå i skole.

Mobiltelefonerne vil fremover samles ind i klasserne hver morgen i en kasse, og derefter udleveres, når eleverne tager hjem.
I næste uge lukker vandværket i Mellerup fra 8-16. Vi etablerer naturligvis reserver, men vær opmærksomme på, at drikkedunkene skal være godt fyldt op.

Kalender
Der er en enkelt ændring i kalenderen. Tante Andante koncerten er flyttet til den 26. september. Kalender og skoleskema ligger her kalender23_24 SKEMA23_24_V3

Arrangementer I skal være opmærksomme på i den kommende tid:

  • 30/8 kl. 19.00 – Fælles forældremøde
  • 1/9 kl. 8.00 – Åben morgensang
  • 2/ 9 kl. 9.00-15.00 Arbejdslørdag

Der vil komme tilmeldingsmodul ud vedrørende arbejdsopgaver først i næste uge. Husk det er en hyggelig dag for hele familien

Velkommen til Maya + tilbud om klaver og sang
Maya startede med musiktimer for alle klasser i torsdags. Vi glæder os til at lære hende at kende i det musikalske univers.
Vi er glade for at vi har startet et samarbejde med Musikskolen i Randers. Derfor tilbyder Maya klaver og sangundervisning her ude på Friskolen efter skoletid om torsdagen.
Har det interesse skal I selv gå ind og foretage tilmelding her

https://musikskolen.randers.dk/musikskoleundervisning-paa-folke-og-friskoler/

Ansøgning om tilskud for skoleåret 23/24
Det er muligt at søge om nedbringelse af skolepengene. Ansøgningsskema er her: Ansøgning_tilskud og skal afleveres til Kirsten senest fredag 1/9.
Ønsker I en printet udgave, så kig ind på kontoret

Hilsen fra PPR / Randers Kommune
Vi har i øjeblikket åbnet for tilmeldinger til vores angstgruppe Cool Kids (3-5 klasse).
Hvis dit barn/unge lider af bekymringer eller undgåelsesadfærd i et omfang, som er hæmmende for deres liv, så læs videre her: https://www.randers.dk/borger/boern-unge-og-familie/stoette/ppr/tilbud/tilbud-for-boernunge-6-18-aar/cool-kids-og-chilled-for-boern-og-unge-med-angst/

 

Hermed ønskes alle en rigtig dejlig weekend.
Venlig hilsen Kirsten